Trồng răng implant mất bao lâu sẽ tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố như tình trạng sức khỏe, số lượng răng bị mất, mức độ tiêu xương, teo nướu, khả năng lành thương và tích hợp của trụ implant với xương hàm.

Do đó, khá khó để xác định chính xác thời gian làm răng implant bao lâu thì hoàn thành.

Thực tế thời gian cấy một trụ implant lên xương hàm sẽ cần khoảng 15 -20 phút, nhưng thông thường lại cần 1 – 6 tháng thì trụ implant mới tích hợp tốt với xương hàm và nướu. Lúc này bác sĩ mới có thể tiến hành bọc mão sứ được thiết kế theo đúng tỉ lệ chuẩn cho khách hàng, hoàn tất quá trình trồng răng implant.