Nha Khoa Răng Xinh CS1: 76 Hà Huy Tập TP Vinh – CS2: 65 Mai Hắc Đế TP Vinh